DartsKillers 4 vs 6 NT 11
場次 主場單打隊員 HKDA No 主隊分數 賽果 客隊分數 作客單打隊員 HKDA No
1 Mak Lai Him 6841 0 0-1 2 Eddie Kwan 6815
2 Keith Jen 6846 2 1-0 0 Leung Chun Ho 6736
3 Patrick Lam 6839 1 0-1 2 Tang Cheuk Yin 6349
4 Alan Wong 6842 2 1-0 0 Rain Ku 6816
5 Gold Kam 6843 1 0-1 2 Roy Wan 6820
6 Michael Chan 6840 2 1-0 0 Luthan Ng 6819
場次 主場雙打隊員 HKDA No 主隊分數 賽果 客隊分數 作客雙打隊員 HKDA No
7 Patrick Lam
Keith Jen
6839
6846
2 1-0 1 Eddie Kwan
Roy Wan
6815
6820
8 Alan Wong
Michael Chan
6842
6840
1 0-1 2 Tang Cheuk Yin
Leung Chun Ho
6349
6736
9 Gold Kam
Kwok Wai Yee
6843
6844
1 0-1 2 Wong Chi On
Luthan Ng
5270
6819
12 11

賽事個人紀錄

選手 HKDA會員號碼 隊伍 紀錄類別 鏢數 / 分數
Wong Chi On 5270 NT 11 最少鏢數完成 - 雙人 20
Luthan Ng 6819 NT 11 最少鏢數完成 - 雙人 20
Tang Cheuk Yin 6349 NT 11 最少鏢數完成 - 雙人 20
Leung Chun Ho 6736 NT 11 最少鏢數完成 - 雙人 20